Najlepšie aktuálne bázy dát podnikov Ukrajiny

Náša spoločnosť jedná z prvých na Ukrajine začala sa zaoberať elektroníckymi bázami dát pre priamy marketing a iné komerčné účely.


Skúsenosti, nadobudnuté pred 10 rokmi práce, nám dovoľujú poskytovať klientovi odborné bázy dát hociakej úrovne zložitosti.

Na dnes ponúkame najlepšie aktuálne bázy dát podnikov Ukrajiny s šírokými možnostiami hľadania po regiónoch a odvetiach.

Ponúkame tiež elektronícke katalógy ukrajinských podnikov na cedečkách pod obchodnou značkou Business-Guide™, a tiež šíroké spektrum služieb internet-marketinga a reklamy.

Keď planujete investície alebo spoločný biznis, náše elektronícke katalógy budú východiskom vášho biznis plánu, základom regionálneho marketinga alebo konkurenčného monitoringa.

Vychodiac z vášich personálnych požiadavok, pripravíme vám čím skôr aktuálnu oficiálnu informáciu o zaujímacom vás regióne Ukrajíny alebo odvetí priemyslu, poskytneme ju vám na cedečkách alebo on-line.

Okrem togo, urobíme pre vás odborné skúmanie potrebného segmentu ukrajinského trhu: hlavní hráči (konkurenti); regulovanie zákonom; partnérske vzťahy medzi spoločnostiami; posunutie výrobkov alebo služieb; zverejnenie finančných výsledkov; sponzorstvo/dobročinnosť; sociálna zodpovednosť a reputácia spoločností.

Vždy sme ochotní na spoluprácu zo širokého okruhu otázok.

Spojte sa s nami prostredníctvom elektroníckej pošty a postyhneme vám všetkú potrebnú dodatočnú informáciuи:

in@ua-region.info